Gemeente Purmerend start met uitbetalen eenmalige energietoeslag

Energietoeslag

Gemeente Purmerend start met het uitkeren van de eenmalige energietoeslag van € 800,- aan huishoudens met een laag inkomen, die bekend zijn bij de gemeente.

De energietoeslag is de toeslag die de regering heeft toegezegd aan huishoudens met een laag inkomen. De gemeente wil snel starten met het uitbetalen van de toeslag omdat veel huishoudens nu al problemen hebben met het betalen van de maandelijkse energierekening.

Uitbetaling

De energietoeslag wordt alleen vanzelf uitbetaald aan huishoudens waarvan de inkomenssituatie al bekend is bij de gemeente.

Als de inkomenssituatie van het huishouden al bekend is bij de gemeente, dan wordt de toeslag van € 800,- vanzelf uitbetaald voor eind maart. Dat is het geval bij:

  • huishoudens met een bijstandsuitkering
  • huishoudens met een ander laag inkomen die in 2021 bijzondere bijstand of een vergoeding via de MeerDoen-regelingen van de gemeente Purmerend hebben ontvangen.

Niet bekend bij de gemeente

Huishoudens/ inwoners met een laag inkomen, die niet bekend zijn bij de gemeente moeten nog even wachten. Wij hebben niet iedereen in beeld met een laag inkomen. Huishoudens die de toeslag niet automatisch hebben ontvangen, kunnen deze later zelf aanvragen. Op dit moment zijn we nog bezig om de richtlijnen hiervoor op te stellen, daarom is het aanvragen van de energietoeslag nu nog niet mogelijk. Zodra het college van de gemeente Purmerend de richtlijnen heeft vastgesteld, dan leest u op onze website hoe u de toeslag aanvraagt en aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Waarom een energietoeslag?

De prijzen van energie zijn de afgelopen maanden hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens veel extra geld kwijt aan de maandelijkse energierekening. De regering verlaagt daarom de energiebelasting. Dat ziet iedereen terug op de energierekening.

Voor huishoudens met een laag inkomen werkt de regering aan een extra tegemoetkoming: de eenmalige energietoeslag van € 800,-. Met een laag inkomen wordt bedoeld: huishoudens die moeten rondkomen van bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of een ander laag inkomen op of net boven het sociaal minimum.

Eenmalige uitbetaling

De toeslag wordt per huishouden betaald aan de persoon wiens naam op het contract staat met de energieleverancier (elektriciteit, gas of stadsverwarming).

Heeft u moeite met rondkomen en wilt u hulp?

Maakt u zich zorgen over geld? Heeft u schulden? Of kunt u niet op tijd uw rekeningen betalen? Bent u ondernemer of zzp’er en heeft u financiële zorgen? Purmerend kan u hierbij helpen.

U kunt ook de online test invullen van Geldfit, die is er ook voor ondernemers. Op basis van de ingevulde gegevens krijgt u tips of bijvoorbeeld een doorverwijzing naar hulpverlening zoals: Thuisadministratie, SchuldHulpMaatje en het gemeentelijk team Schulddienstverlening.

Heeft u vragen of zorgen over uw energierekening?

Voor vragen over uw energierekening kunt u contact opnemen met uw energieleverancier. Heeft u vragen over uw rekening van Stadsverwarming Purmerend, kijk dan op de website, bel naar (0900 9807) of u kunt een e-mail versturen. Bijvoorbeeld als u vragen heeft over het bedrag van uw termijnnota.