BIZ bijeenkomst commercieel vastgoed

De binnenstad van Purmerend

In navolging van de ondernemers uit de binnenstad, die zich in 2022 hebben verenigd in een bedrijveninvesteringszone (BIZ), gaat nu ook een groep vastgoedeigenaren uit de Purmerendse binnenstad aan de slag met het verkennen van de mogelijkheden van een BIZ. Op dinsdag 14 maart om 19.30 uur organiseren de initiatiefnemers van de oprichting van de BIZ vastgoedeigenaren bij de Lutherse Kerk (Hoogstraat 18) in Purmerend een bijeenkomst voor alle vastgoedeigenaren met commercieel vastgoed. Op die avond presenteert het bestuur in oprichting zichzelf ook.

Het door de gemeenteraad vastgestelde programma Binnenstad geeft richting voor de toekomst van de binnenstad. Het afgelopen jaar is uit verschillende overleggen, bijeenkomsten en workshops de meerwaarde van samenwerken gebleken. Er is een ambitieverklaring ondertekend door een kopgroep aan pandeigenaren en er is gezamenlijk een richting voor de samenwerking bepaald: er werd unaniem gekozen voor de oprichting van een BIZ.

BIZ vastgoed binnenstad Purmerend

Het programma Binnenstad heeft de ambitie om van Purmerend een binnenstad van de toekomst te maken. De weg daarnaar toe is complex en daar heb je elkaar voor nodig. Sommige zaken kan je namelijk niet alleen oplossen. Door je te verenigen kun je samen (meer) invloed uitoefenen op het beleid en de besluitvorming. Met een BIZ bepalen de vastgoedeigenaren zelf wat hun ambities, doel(en) en activiteiten zijn en welke gezamenlijke financiering daarvoor nodig is. Denk bijvoorbeeld aan een aantrekkelijk aanbod, kwalitatieve uitstraling van panden, beleving en schone en veilige straten en pleinen.

Bijeenkomst

Op dinsdag 14 maart om 19.30 uur organiseren de initiatiefnemers van de oprichting van de BIZ vastgoedeigenaren bij de Lutherse Kerk (Hoogstraat 18) in Purmerend een bijeenkomst voor alle vastgoedeigenaren met commercieel vastgoed. Op die avond presenteert het bestuur in oprichting zichzelf ook.

Ga voor meer informatie naar purmerend.nl/vastgoedeigenaren