HHNK verleent klimaatsubsidie aan Purmerend

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft aan gemeente Purmerend €100.000 subsidie verleend voor de klimaatbestendige herinrichting van Overwhere-Zuid en Wheermolen-Oost. Dit zijn twee van de acht projecten waaraan HHNK subsidie heeft verleend uit de KAN-regeling.

Via deze subsidieverordening Klimaat Actief Noorderkwartier kunnen gemeenten voor projecten die de leefomgeving klimaatbestendiger maken, tot 30% subsidie van de projectkosten krijgen. De regeling is bedoeld om de uitvoering van deze projecten te versnellen. Op 9 maart heeft HHNK-bestuurder Klazien Hartog dit bedrag symbolisch overhandigd aan wethouder Pascal Verkroost van de gemeente Purmerend.

Samenwerken

Klazien Hartog: "Het waterschap werkt dagelijks aan een klimaatbestendiger Noorderkwartier. Maar behalve ingrepen in het watersysteem moeten er ook in de ruimtelijke omgeving aanpassingen gedaan worden. Iedereen in het gebied zal een steentje moeten bijdragen; gemeentes en inwoners. Alleen door samen te werken kunnen we overlast vanwege weersextremen en dus maatschappelijke ontwrichting zoveel mogelijk beperken. Deze subsidie is een zetje in de rug voor de gemeente om projecten uit te gaan voeren. Overwhere-Zuid en Wheermolen-Oost kunnen zo ook weer voorbeelden zijn voor andere gemeentes."

Regenwaterafvoer

Wethouder Verkroost van gemeente Purmerend: “Ik ben blij dat we in Purmerend mooie stappen zetten richting een klimaatbestendige en water robuuste leefomgeving. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is hierin een belangrijke partner. Mede door de KAN-subsidie kunnen we aan de slag met twee projecten in Overwhere-Zuid en Wheermolen-Oost”.

Waterbuffers

In Overwhere-Zuid wordt de maaiveldinrichting klimaatbestendig heringericht. Er worden groene waterbuffers aangebracht, er wordt een extra duiker aangelegd en een waterdoorlatende verharding toegepast. Ook wordt de waterafvoer verbeterd door aanpassingen in het watersysteem. De totale kosten van het project bedragen ruim 240.000 euro. Hier draagt HHNK 72.500 euro aan bij. Overwhere-Zuid start half maart 2023 en wordt eind 2024 afgerond. Ook de Henri Dunantstraat in Wheermolen-Oost aan wordt heringericht. Bij de herstructurering van het maaiveld wordt een waterbergende weg gerealiseerd met een klimaat adaptief systeem voor de regenwaterafvoer. De totale kosten van de maatregelen bedragen ruim 140.000 euro waarvan € 27.500 wordt gefinancierd uit de KAN-regeling.