Laatste zelfbouwkavels Kop West vanaf 20 november te koop

De wijk Kop West in Purmerend

Binnenkort start de verkoop van de laatste zelfbouwkavels aan de Pleinbuurt in Kop West.

Het gaat om twee woon-/werkkavels aan de Neckerstraat en één woonkavel aan de Kromme Wijzend. De verkoop vindt plaats op basis van inschrijving en loting door de notaris.

Van maandag 20 november tot en met vrijdag 29 december kan via het inschrijfformulier op de website Kop West worden ingeschreven voor één van deze drie kavels naar keuze.

Op de website van Kop West vindt u meer informatie.