Meepraten over het regenboogbeleid en activiteiten in Purmerend?

regenboogvlag

Gemeente Purmerend gaat van start met een onafhankelijke Regenboograad.

De gemeente wil lhbtiq+ inwoners, in het bijzonder lhbtiq+ jongeren, graag meer betrekken bij activiteiten en het beleid. Daarvoor wordt binnenkort een Regenboograad opgezet. Deze raad bestaat uit inwoners van Purmerend en gaat de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geven en meedenken over beleid en activiteiten.

Bijeenkomst

Op 22 juni 2022 organiseert de gemeente een avond om in gesprek te gaan met inwoners over hoe de Regenboograad vorm zal krijgen. Hiervoor zijn alle inwoners, van alle leeftijden en achtergronden uit Purmerend uitgenodigd, in het bijzonder lhbtiq+ inwoners. De avond wordt begeleid door Movisie, het landelijk kennisinstituut voor sociale vraagstukken. Movisie ondersteunt Regenbooggemeenten in Nederland bij het vormgeven van lokaal beleid.

Regenbooggemeente

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen in Purmerend open en veilig zichzelf kan zijn. Dat je de vrijheid hebt om te houden van wie je wilt en dat je zichtbaar jezelf kunt zijn. In Purmerend worden al diverse activiteiten georganiseerd voor de lhbtiq+ gemeenschap en om de sociale inclusie in de Purmerendse samenleving te bevorderen. Enkele voorbeelden: hijsen van de regenboogvlag, Purmerend Pride (voorheen Regenboogweek), dialoogsessies op scholen, Paarse Vrijdag. Het gemeentebestuur van Purmerend is van mening dat duurzame inzet op inclusie van lhbti+ inwoners van belang is. Aanmelden Meedenken over de Regenboograad in Purmerend? Kom dan naar de bijeenkomst op 22 juni!

Locatie: Stadhuis Purmerend, Purmersteenweg 42, 1441 DM Purmerend. Aanmelden kan via deze pagina.