Nog niet alle stemmen zijn geteld.

Stembiljetten

Ook in de gemeente Purmerend is het tellen van de stemmen vannacht gestopt. Donderdagochtend wordt het tellen zo snel mogelijk weer hervat.

Een onbekend aantal gemeenten is vannacht gestopt met het tellen van de stemmen. Het handmatig tellen van de grote stembiljetten en hoge opkomst zorgt ervoor dat het veel werk is. De burgemeester mag dan besluiten om het tellen tijdelijk te staken, zegt het ANP dat werd geïnformeerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Burgemeester Ellen van Selm heeft in Purmerend ook besloten het tellen op te schorten tot donderdagochtend. Vandaag worden de stemmen met grote zorgvuldigheid verder geteld.

De openbare zitting van het Gemeentelijk Stembureau is opgeschort tot alle stemmen zijn geteld.