Vaststellen structuurvisie Waterlandkwartier brengt uitvoering plannen stap dichterbij

Het college stelt de raad voor om de structuurvisie voor het Waterlandkwartier definitief vast te stellen. De commissie Ruimte bespreekt dit voorstel op 19 mei. De commissie bekijkt dan onder andere de 7 inspraakreacties die zijn ontvangen toen het ontwerp-structuurvisie ter inzage lag. Deze zijn door het college inhoudelijk beoordeeld en bevatten geen aanleiding tot wijzigingen.

Als de raad overgaat tot vaststelling van de structuurvisie geven zij daarmee het eerder vastgestelde Masterplan Waterlandkwartier de juridische status van een structuurvisie. Inwoners en ondernemers hebben vorig jaar meegedacht over de uitgangspunten voor dit masterplan. De vaststelling is een volgende stap in de realisatie van de plannen om richting 2040 zo'n 1800 woningen en 3500 werkplekken toe te voegen in het Waterlandkwartier. Daarnaast geeft de structuurvisie de gemeente de mogelijkheid om gevestigde voorkeursrecht op bepaalde panden voor langere termijn voort te zetten. Dat is nodig om regie te houden op de gebiedsontwikkeling in het gebied.

Woon- werkbuurt
Wethouder Thijs Kroese: “De gemeente is bezig met het maken van de schetsen hoe het gebied er in de toekomst uit moet gaan zien. We kunnen het Waterlandkwartier laten uitgroeien tot veel meer dan een nieuwe woon-werkbuurt. Niet alleen door woningen te bouwen, maar ook door het station beter te benutten, een goed voorzieningenniveau te ontwikkelen en meer en andere ruimte te bieden aan ondernemers. Als de structuurvisie wordt vastgesteld, hebben we een mooie stap in de goede richting gezet.”

Kwaliteitsplan
De gemeente werkt op dit moment samen met het stedenbouwkundigbureau BURA aan het kwaliteitsplan. In dat plan staan de spelregels opgesteld voor de ontwikkelingen in het gebied. Denk bijvoorbeeld aan bouwhoogtes en materiaalgebruik.

Ondernemers
Eerdaags gaat de gemeente het gesprek met ondernemers aan over de ontwikkelingen voor extra arbeidsplaatsen. Zo wil de gemeente inzicht krijgen wat voor werkplekken en kantoorpanden er gewenst zijn en welke voorzieningen daarbij passen.

Wandelingen
Ook organiseert de gemeente voor de zomer twee wandelingen voor inwoners en ondernemers in het gebied. De projectleider geeft toelichting op de plannen en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. De wandelingen zijn op maandag 13 juni van 19.00 - 20.30 uur en vrijdag 1 juli van 11.00 - 12.30 uur. Aanmelden kan door een mail te sturen aan waterlandkwartier@purmerend.nl. Vermeld daarbij het aantal personen en de gewenste dag. U ontvangt een bevestiging met meer informatie.

In de raadsvergadering van 2 juni besluit de raad over de vaststelling van de structuurvisie. Meer informatie over het Waterlandkwartier staat op purmerend.nl/waterlandkwartier