Voormalig gemeentehuis in Middenbeemster locatie voor opvang vluchtelingen

afbeelding van het voormalig gemeentehuis in Middenbeemster

De gemeente Purmerend gaat vluchtelingen uit Oekraïne opvangen in het voormalige gemeentehuis in Middenbeemster. Er wordt op dit moment bekeken op welke manier het gemeentehuis aangepast kan worden zodat deze locatie op korte termijn in gebruik genomen kan worden. De behoefte aan opvang is groot, omdat meer mensen op de vlucht slaan naar buurlanden voor onderdak nu de oorlog in Oekraïne aanhoudt. De duur van het verblijf op deze locatie is op dit moment nog niet bekend.

Burgemeester Don Bijl geeft aan de afgelopen weken hartverwarmende berichten uit de Beemster gemeenschap te hebben ontvangen: ‘De locatie is al door veel Beemsterlingen aangedragen als tijdelijke woonruimte voor deze mensen. Een plek waar vluchtelingen zich veilig voelen en op adem kunnen komen na alles wat hen is overkomen.'

Omwonenden worden deze week per brief geïnformeerd over de tijdelijke opvanglocatie. Door de vaart van ontwikkelingen was het niet mogelijk de buurtbewoners al eerder te informeren. De duur van het verblijf is op dit moment nog onbekend, evenals de startdatum. De opvang zal mogelijk onderdak kunnen bieden aan 75 vluchtelingen.

Er wordt op dit moment bekeken welke aanpassingen nodig zijn om zo snel mogelijk vluchtelingen onderdak te kunnen bieden. Er is daarnaast veel hulp aangeboden door Beemsterlingen in de vorm van goederen, diensten en opvang. Bekeken wordt welke hulp gekoppeld kan worden aan deze locatie. De gemeente is daarnaast bezig met de inventarisatie van andere mogelijke opvanglocaties. Hierbij werken de gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland met elkaar samen. In de gemeente zetten de gebeurtenissen in Oekraïne aan tot actie bij veel inwoners. Zoals het opvangen van kinderen en familieleden of kennissen uit Oekraïne.

Op de informatiepagina hieronder leest u de laatste stand van zaken. Hier vindt u ook vragen en antwoorden die wij hebben verzameld. We kijken hoe we het aanbod en de initiatieven kunnen ondersteunen. Soms verwijzen we door naar landelijke instanties waar vraag en aanbod samenkomt.