Werksessie de Koog - (e)sports Tech Campus

Werksessie de Koog - (e)sports Tech Campus

Er hing een positieve sfeer tijdens de werksessie afgelopen 20 juli in H20. Ongeveer 40 externe stakeholders, ambtenaren en bestuurders van gemeente Purmerend, gemeente Amsterdam en Provincie Noord-Holland gingen met elkaar in gesprek over het Functioneel Programma van Eisen (FPvE) voor de (e)sports Tech Campus.

In het FPvE staan de wensen en enkele eisen voor de verdere ontwikkeling van het campusgebied binnen de Koog. In een FPvE staan bijvoorbeeld functies en voorzieningen die nodig zijn om een succesvolle campus te ontwikkelen. Daarnaast kan een FPvE ook inspiratie geven hoe bijvoorbeeld om te gaan met de openbare ruimte. Het FPvE gebruiken wij bij de verdere ontwikkelstrategie en wordt daar verder uitgewerkt. Daarom is het voor ons belangrijk dat we het FPvE samen met stakeholders vormgeven. Aan de opbouwende gesprekken, het enthousiasme en de hoge opkomst zien we dat er veel energie voor deze ontwikkeling is.

Tijdens de werksessie gingen de deelnemers in kleine groepjes aan de slag om het FpvE aan te vullen. Hierbij kwamen de thema’s vastgoed (werken, wonen en voorzieningen), mobiliteit en bereikbaarheid en openbare ruimte aan bod. Omdat geïnspireerd worden heel belangrijk is hebben we een kijkje in de keuken genomen van andere campussen en hoe zij de ontwikkeling hebben aangepakt. Daarna werden centraal ideeën uitgewisseld om zo gezamenlijk een beeld te vormen van de identiteit en het profiel van de campus.

De deelnemers vulden elkaar goed aan stelden elkaar ook kritische vragen wat de output alleen maar beter maakt.

De volgende stap

Na het bepalen van de ambitie en visie is het tijd voor de volgende stap; het opstellen van een ontwikkelstrategie voor de uitvoering van de plannen voor De Koog. Hiervoor zijn een aantal bureaus geselecteerd die vrijdag 8 september hun aanpak presenteren aan de beoordelingscommissie. Deze laat zich adviseren door de adviesgroep van de campus (bestaande uit externe stakeholders) die bij de presentatie aanwezig zijn. De verwachting is dat begin oktober bekend is met welk bureau we in zee gaan. Omdat we snelheid in het proces willen houden hebben we een strakke ambitieuze planning. Voor het 1e kwartaal 2024 willen we een ontwikkelstrategie gereed hebben zodat we op korte termijn duidelijkheid kunnen geven aan de ondernemers in het gebied maar ook initiatiefnemers die graag met plannen in het gebied aan de slag willen.