Wet open overheid: sinds 1 mei van start

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) ingegaan. Daarnaast is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ingetrokken. De Woo markeert een nieuwe fase voor de transparantie van de overheid.

Wat is de Woo?

De Woo verplicht gemeenten om informatie zo veel mogelijk openbaar te maken. Dit gebeurt op verzoek, maar de gemeente maakt ook steeds meer informatie actief uit eigen beweging openbaar. Inwoners en geïnteresseerden hebben namelijk recht op dezelfde informatie als de gemeente. Zij moeten dit gemakkelijk kunnen vinden, bijvoorbeeld via internet, persberichten of brochures.

Wat is er veranderd?

Sinds 1 mei 2022 kunt u een Woo-verzoek indienen. Dit stond eerst bekend als een Wob-verzoek. Hiermee vraagt u om informatie voor iedereen openbaar te maken. Informatie wordt dan voor iedereen beschikbaar, tenzij de informatie niet openbaar kan worden, of niet voor iedereen openbaar kan zijn. De redenen hiervoor staan in de Woo. Ook is er een Woo-contactpersoon aangesteld binnen de gemeente waar u terecht kunt voor vragen over het openbaar maken van informatie. U kunt contact opnemen via (0299) 452 452.

Meer informatie over de Wet open overheid