De parken van Purmerend

De komende jaren bouwen we veel woningen. Dit kan alleen als je ook investeert in de leefbaarheid van de stad. Investeren in onze parken is nodig om de stad leefbaar en groen te houden. Het Kooimanpark, Park De Noord en Leeghwaterpark zijn als eerste parken aan de beurt. Daarna volgen de andere parken.

Kooimanpark

Het Kooimanpark is het eerst aan de beurt. Het is het kleinste park van Purmerend. Er wordt flink gebouwd in de buurt van het park, namelijk in het Wagenweggebied. Daarom moet het park straks met meer bewoners worden gedeeld. Meer informatie leest u op de pagina Plannen voor het Kooimanpark.

Park De Noord

Na het Kooimanpark gaan we aan de slag in Park De Noord. Park De Noord krijgt een nieuwe indeling. Het voorlopig ontwerp daarvoor is klaar. In het ontwerp is de beschikbare ruimte in het park opnieuw verdeeld. Hierdoor ontstaat er meer balans tussen water, natuur, spelen, sporten, honden uitlaten en een centrale plek waar activiteiten kunnen plaatsvinden. Meer informatie leest u op de pagina Plannen voor Park De Nord.

De andere parken van Purmerend

Foto van het huidige LeeghwaterparkHet Leeghwaterpark is het stadspark van Purmerend. Als een ‘groene long’ verbindt het Leeghwaterpark een aantal wijken met elkaar. In het park komen natuur, evenementen en recreatie samen. De voorzieningen
die er zijn, worden goed bezocht. Verder wordt het park voornamelijk gebruikt om te wandelen of te fietsen en als doorgangsroute.

Er is behoefte aan een multifunctioneel, veilig, goed onderhouden park met horeca en ruimte voor ecologie. Een goede mix van levendigheid en ook rustige plekken in het park. De mogelijkheid tot het houden van evenementen in het park is een veelgehoorde wens.

Huidige situatie van Park de UitvlugtHet park heeft momenteel passende verlichting. Deze is in balans met de aanwezige beschermde planten en dieren. Daar wordt in de toekomst ook op gelet. Het park heeft een goed netwerk van paden. Er is aandacht voor goede fietsrichtingen. Het netwerk van paden in het park is afgestemd op de ontwikkelingen in de omgeving. Er moeten duidelijke zones van hondenuitlaat- of losloopgebieden komen in verhouding tot verblijfsplekken in het park. Er is samenhang met de toekomstige inrichting van het golfterreingebied. Park De Uitvlugt krijgt een parkverbinding met de ecologische en recreatieve verbindingszone tussen Baanstee Noord en het Purmerbos. Beschermde plantsoorten worden bij het herontwerp van het park behouden. Ten slotte zal er bij de opwaardering van het park gekeken worden naar een oplossing voor aanwezige waterproblematiek en goede groeiomstandigheden voor de bomen in het park.

De huidige situatie van Park de DwarsgouwPark De Dwarsgouw wordt omgevormd tot een park waarbij onder andere betere toegangen van en naar de woongebieden worden gemaakt. Daarbij worden de aanwezige voorzieningen zoveel mogelijk behouden. Ook komen er betere routes voor voetgangers en fietsers. Sport en spel, gevoel voor natuur en tuinieren zijn belangrijke thema’s om te versterken in Park De Dwarsgouw. Het park heeft een open verbinding naar de ringvaart en er is ruimte voor kleinschalige horeca. In de plannen van Wheermolen-Oost is opgenomen om in het verlengde van de Hannie Schaftstraat een verbinding voor langzaam verkeer te maken naar het Kinderparadijs in Park De Dwarsgouw. Ook wordt onderzocht of er een nieuwe verbinding voor langzaam verkeer onder het spoor tussen De Koog en Park De Dwarsgouw gemaakt kan worden. Dit in combinatie met de ontwikkeling van de Koog tot gemengd woon- en werkgebied.

Groengebied PurmerlandIn de toekomstplannen zal de gemeente de juiste balans en verdeling van speelplekken aanhouden. Met name voor de allerkleinsten zijn speelplekken belangrijk. Wandel- en fietspaden worden goed gebruikt en zijn daarom erg belangrijk. Ruimte en functie worden altijd tegen elkaar afgewogen. De aanwezige natuurzone in het park blijft bestaan. Het opslaan en afvoeren van water heeft ook direct een functie in het park. De gemeente kijkt naar de mogelijkheden voor het toevoegen van bomen die monumentaal kunnen worden. In de plannen is het behoud van het ruige waterrijke karakter een uitgangspunt. Beschermde diersoorten hebben zo een veilige plek. Het netwerk van paden moet ook na een flinke bui goed toegankelijk zijn.

Huidige situatie van het GorsebosDe gemeente wil graag duidelijke zones in het park: voor honden een uitlaat- en losloopgebied, plekken voor kinderen om veilig te spelen en zones voor andere gebruikers die voor rust of recreatie het park gebruiken. Er is aandacht voor meer zitplekken in combinatie met natuurbeleving. Het park heeft een goede balans van sport en spel waar de omringende woonbuurt goed gebruik van maakt. De skatebaan is een belangrijk onderdeel van het park. Die moeten we dus ook behouden.

Huidige situatie van Park de DriegangDe eilandspeeltuin moet een bijzondere plek in het park zijn en blijven. Hiervoor wordt een nieuw ontwerp gemaakt. Ook het gras van het bestaande voetbalveld wordt opgeknapt. Er wordt rekening gehouden met de verdeling van speelplekken voor jong en oud. Er is aandacht voor de hoofdfiets- en wandelpaden. Het streven is om het park meer in te gaan zetten voor maatschappelijk gebruik. Denk aan sport en kleine evenementen.

Het gebruik van parken verandert. Zo wordt een park steeds meer een verblijfsgebied in plaats van een doorgangsgebied. Daarom is het parkenplan opgesteld. Het parkenplan is een document dat voor ieder park aangeeft welke functies belangrijk zijn. Om al die uitgangspunten te formuleren hebben we eerst heel veel informatie verzameld. Technische informatie over de bodem en over het groen dat er te vinden is. We hebben ook inwoners gevraagd wat ze van de parken vinden en aan partijen en organisaties die in het park zitten of ze er veel gebruik van maken. Met die informatie gaan we toekomstbeelden ontwerpen voor ieder park.