Akte, buitenlandse

Als u in Nederland woont, bent u verplicht uw buitenlandse akte(n) in uw woongemeente te laten verwerken in de Basisregistratie personen (BRP). Hiervoor moet een afspraak maken.

(0299) 452 452

maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur

vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

bsvz@purmerend.nl

Buitenlandse akte inschrijven

Als u een akte of een document heeft uit het buitenland, dan bent u verplicht deze gegevens te laten verwerken in de BRP (Basisregistratie Personen).

Voorbeelden van akten zijn: geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte, overlijdensakte, adoptieakte, akte van naamswijziging of erkenningsakte. Voorbeelden van documenten zijn: verklaring van uw burgerlijke staat of een verklaring van uw nationaliteit.

Voorwaarden

Lever alleen originele stukken in.

  • Buitenlandse aktes moeten in de meeste gevallen gelegaliseerd te zijn.
  • Buitenlandse documenten die niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld, moet u laten vertalen in het Nederlands, Engels, Frans of Duits.
  • Vertaling mag alleen ná legalisatie gebeuren, zodat de legalisatie ook vertaald wordt. U zorgt zelf voor de vertaling door een beëdigde vertaler. De kosten zijn voor uw rekening. Het originele brondocument en de vertaling moeten één geheel vormen.

Let op!

Veel instanties accepteren geen documenten die ouder zijn dan zes maanden.
Als een akte is ingeschreven bij de Burgerlijke Stand in Den Haag dan moet u daar een afschrift of uittreksel opvragen.