Asbest geconstateerd Kerkstraat 18

Publicatiedatum: 
6 mei 2021
Tijdens sloopwerkzaamheden aan het pand aan de Kerkstraat 18 is asbest geconstateerd. Dit pand wordt samengevoegd met Theater De Purmaryn voor backstage-activiteiten.


Plek hermetisch afgesloten

De ruimten waar het asbest gevonden is, de eerste en tweede verdieping, zijn meteen hermetisch afgesloten en verzegeld. Uit aanvullend onderzoek bleek dat er asbestdeeltjes zijn vrijgekomen. Er is ook gekeken hoe ver de vezels verspreid zijn, door kleefmonsters te nemen van de vloer. Buiten de afgesloten ruimte zijn geen asbestvezels aangetroffen. Op dit moment wordt onderzocht hoe en wanneer het asbest verwijderd wordt. De mensen die in de ruimte zijn geweest, zijn persoonlijk geïnformeerd en worden bijgestaan door een asbestspecialist. Omwonenden en de gemeenteraad zijn per brief geïnformeerd.

Gevolgen voor verbouwing

Het is nog niet bekend wat de consequenties zijn voor de verbouwing aan het pand. Het asbesthoudend materiaal zal worden verwijderd volgens de veilige, wettelijke maatregelen. Zodra bekend is wanneer dit gebeurt, worden omwonenden hierover geïnformeerd.