Bedrijfsvergunning parkeren

Voorwaarden

 1. uw bedrijf is gevestigd in één van de vergunninggebieden
 2. per bedrijf worden maximaal twee vergunningen verleend, er kan met de vergunning alleen geparkeerd worden in het vergunninggebied waarin het bedrijf is gevestigd
 3. indien u beschikt, zou kunnen beschikken of had kunnen beschikken over een eigen parkeervoorziening* voor een of meer motorvoertuigen wordt dat in mindering gebracht op het maximaal aantal te verlenen vergunningen
 4. uw bedrijf is kentekenhouder van het motorvoertuig of door een leaseovereenkomst feitelijk gebruiker van het motorvoertuig of
 5. de houder van het motorvoertuig waarvoor door het bedrijf een vergunning wordt aangevraagd is in loondienst bij uw bedrijf

  * Lees in de Parkeerverordening Purmerend 2020 wat wordt verstaan onder een eigen parkeervoorziening.

  Let op!

  U kunt met een voertuig langer dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter alleen parkeren op industrieterrein de Koog en De Baanstee. Zie artikel 88 Algemene Plaatselijke Verordening

  Kosten

  per kwartaal € 122,00
  per jaar € 457,00
  duplicaat € 61,00
  wijziging in de vergunning € 23,00

  Bij werkzaamheden

  Komt u voor werkzaamheden in een vergunninggebied

  • Als een bedrijf voor werkzaamheden in een straat moet zijn met betaalde parkeerplaatsen dan dient het bedrijf te betalen voor het parkeren (parkeerautomaat of via mobiele telefoon).
  • Als een bedrijf voor werkzaamheden in een straat moet zijn met vergunninghoudersparkeerplaatsen dan zal de bewoner en dus de opdrachtgever van het bedrijf dit via bezoekersboekjes moeten faciliteren.
  • Bedrijven die in het voetgangersgebied van het centrum moeten zijn, kunnen hiervoor een ontheffing van het inrijdverbod aanvragen.