Begeleiding bij persoonlijke verzorging

Wat u moet weten

Bij  begeleiding bij persoonlijke verzorging komt een hulpverlener aan huis. Een begeleider helpt en motiveert om het wassen, aankleden en dergelijke te plannen en te organiseren. De begeleider vertelt bijvoorbeeld wat iemand moet doen, hoe dat moet en wanneer.

Begeleiding bij persoonlijke verzorging wordt uitsluitend in combinatie met individuele begeleiding toegekend.

Voor wie

Voor deze maatwerkvoorziening komt men pas in aanmerking als andere oplossingen niet of niet voldoende geschikt zijn.

Kosten

Als u gebruik maakt van de Wmo betaalt u een eigen bijdrage, het abonnementstarief.

De hoogte van de eigen bijdrage is € 19 per maand. Als u gehuwd bent of samenwoont en minimaal 1 van u nog onder de AOW-gerechtigde leeftijd is betaalt u € 0,00.

De eigen bijdrage betaalt u aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U betaalt zolang u gebruik maakt van de Wmo, maar nooit meer dan de kostprijs van de hulp of voorziening.

Wie levert

De gemeente heeft met een aantal instellingen contracten afgesloten voor begeleiding bij persoonlijke verzorging. Onder voorwaarden kunt u ook kiezen voor een Persoonsgebonden budget waarmee u zelf de hulp kunt inkopen bij een professional naar eigen keuze.