Bent u niet tevreden?

Bent u niet tevreden over het werk van de gemeente, een bestuurder of medewerker van de gemeente? Dan kunt u een klacht indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Een klacht dient u bijvoorbeeld in bij een van onderstaande situaties:

 • Als u niet bent teruggebeld terwijl dat wel meerdere keren was beloofd.
 • Als u onvoldoende of verkeerde informatie heeft gekregen.
 • Als u geen reactie krijgt op uw verzoek.
 • Als een belofte of afspraak niet wordt nagekomen.

Een ambtenaar van de gemeente onderzoekt uw klacht. Als de klacht niet over gedrag gaat, dan wordt u hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Gaat het wel om een klacht over gedrag, dan neemt de klachtbehandelaar zo spoedig mogelijk na de ontvangst ervan contact met u op en bespreekt met u de verder te volgen procedure.

De gemeente laat u vervolgens binnen 6 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk weten wat het oordeel is over uw klacht. Een terechte klacht kan gevolgen hebben voor de betrokken medewerk(st)er of bestuurder.

U kunt uw klacht mondeling of telefonisch indienen, maar om misverstanden over de inhoud van de klacht te voorkomen, adviseren wij u de klacht per e-mail of brief in te dienen.

Uw klacht per e-mail versturen

Stuur uw klacht per e-mail aan klachten@purmerend.nl. De volgende gegevens hebben wij van u nodig:

 • uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer
 • een beschrijving (met dag en tijdstip) van wat er volgens u gebeurde
 • de afdeling en/of de naam van uw gesprekspartner

Uw klacht per brief versturen

Stuur uw klacht per brief aan:
Gemeente Purmerend
T.a.v. College van burgemeester en wethouders
Postbus 15
1440 AA Purmerend

De volgende gegevens hebben wij van u nodig:

 • uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer
 • de dag waarop u de klacht indient
 • een beschrijving (met dag en tijdstip) van wat er volgens u gebeurde
 • de afdeling en/of de naam van uw gesprekspartner
 • op de envelop 'Klacht'

Als u het niet eens bent met een beslissing van het gemeentebestuur, kunt u bezwaar maken.

Heeft u een klacht over uw woonomgeving? Dan kunt u dit doorgeven met een Bewonersmelding.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u terecht bij de Nationale ombudsman. Deze neemt uw klacht pas in behandeling als de gemeente zelf eerst een oordeel heeft gegeven over de klacht, als er geen andere bezwaar- en beroepsmogelijkheid bestaat én de klacht niet ouder dan 1 jaar is.