Iemand anders laten stemmen

Kunt u niet stemmen omdat u bijvoorbeeld ziek bent of op vakantie in het buitenland? Dan kunt u iemand anders vragen om voor u te stemmen. Dit heet machtigen.

Let op: Alleen u beslist of u iemand anders een volmacht wil geven.

Het is niet toegestaan (en zelfs strafbaar) om andere kiezers te benaderen met het verzoek om een volmacht te verlenen.

U kunt op 2 manieren iemand vragen om voor u te stemmen:
1. via uw stempas (onderhandse volmacht)
2. via een machtigingsformulier (schriftelijke volmacht)

De persoon die voor u gaat stemmen mag per verkiezing maximaal 2 volmachten aannemen. Deze volmachtstemmen moet de kiezer tegelijkertijd met de eigen stem uitbrengen.

Iemand machtigen via de stempas kunt u bijvoorbeeld doen als u ziek bent op de dag dat u wilt stemmen.

U mag zelf kiezen wie u machtigt. De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) moet:

 • kiesgerechtigd zijn
 • in de gemeente Purmerend wonen
 • uw stem tegelijk met de eigen stem uitbrengen.

Iemand machtigen via uw stempas werkt zo:

 • U vult de achterkant van uw stempas in. Doe dit samen met de persoon die u wilt machtigen, dan weet u zeker dat u de juiste persoon machtigt. Vergeet uw handtekening niet. vergeet uw handtekening niet.
 • Geef de gemachtigde uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Dit mag ook een goed leesbare foto van uw identiteitsbewijs op een mobiele telefoon of tablet zijn.
 • De gemachtigde laat (de kopie van) uw identiteitsbewijs zien op het stembureau. De gemachtigde moet ook het eigen identiteitsbewijs laten zien.

U kunt ook een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen via een machtigingsformulier. Dit heet een schriftelijke volmacht.

U kunt hiervoor een formulier downloaden, ophalen bij de balie van de gemeente Purmerend of aanvragen bij Bureau Verkiezingen via 0299 452 452 of per e-mail.

Met een schriftelijke volmacht kunt u iemand uit dezelfde gemeente of een andere gemeente machtigen om voor u te stemmen. Deze persoon hoeft, anders dan bij de onderhandse volmacht, niet in dezelfde gemeente te wonen als u.

Een schriftelijke volmacht kunt u bijvoorbeeld gebruiken als:

 • u op de dag dat u kan stemmen niet in de gemeente bent. Bijvoorbeeld omdat u op vakantie bent of omdat u vanwege uw werk in het buitenland zit.
 • u geen kopie van uw identiteitsbewijs mee kan geven. Bijvoorbeeld omdat uw identiteitsbewijs langer dan 5 jaar verlopen is en u niet meer op tijd een nieuw identiteitsbewijs kan aanvragen.

De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) moet:

 • kiesgerechtigd zijn
 • uw stem tegelijk met de eigen stem uitbrengen.

Iemand machtigen met een machtigingsformulier werkt zo:

 • U en de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) vullen het formulier in. Laat eerst degene die u wilt machtigen het formulier invullen voordat u dat zelf doet. Zo weet u zeker dat u de juiste persoon machtigt. Vergeet uw handtekening niet.
 • U kunt het formulier tot en met vrijdag 17 november inleveren bij de gemeente. Let op! Stuur ook een kopie identiteitsbewijs mee. Stuur het formulier per e-mail of per post naar Gemeente Purmerend, Bureau Verkiezingen, Purmersteenweg 42, 1441 DM Purmerend. Als u het formulier per post verstuurt, moet dit op vrijdag 17 november door ons zijn ontvangen.
 • De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee deze persoon voor u kan stemmen. Als de gemeente het volmachtbewijs heeft goedgekeurd, kan het volmachtbewijs niet meer worden ingetrokken. De eerder ontvangen stempas kunt u niet meer gebruiken als u een schriftelijke machtiging heeft aangevraagd.
 • De gemachtigde neemt het schriftelijke volmachtbewijs mee naar het stembureau. U hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven.

De aanvraag voor een schriftelijke volmacht moet uiterlijk vrijdag 17 november door de gemeente zijn ontvangen.