Stemmen voor kiezers met een beperking

Alle kiesgerechtigden moeten gebruik kunnen maken van hun kiesrecht. Alle stemlokalen zijn daarom toegankelijk voor mensen met een beperking met uitzondering van het mobiele stembureau.

Stemmen met een visuele beperking in stadhuis

In het stadhuis is een speciale stemmal met audio-ondersteuning voor kiezers met een visuele beperking. Weten hoe dit werkt? Bekijk of luister dan onderstaande video 'Hoe werkt stemmen met een stemmal?'

Voor mensen in een rolstoel is er in alle vaste stembureaus minstens één stemhokje met een verlaagd schrijfblad.

In het stemlokaal mag een medewerker van stembureau u uitleg geven over hoe u kunt stemmen. Kunt u door een lichamelijke beperking zelf niet stemmen? Dan mag u hulp krijgen in het stemhokje. Bijvoorbeeld als u slechtziend of blind bent of de ziekte van Parkinson heeft. U kunt zelf iemand meenemen om te helpen, of een stembureaulid om hulp vragen.

In alle stembureaus is er een kandidatenlijst in grote letters en een loep met verlichting.

Stemmen met een stemmal in stadhuis

In het stadhuis is een speciale stemmal met audio-ondersteuning voor kiezers met een visuele beperking. Ook als u niet kunt lezen kan dit u helpen om te kunnen stemmen. Weten hoe dit werkt? Bekijk of luister dan de video Hoe werkt stemmen met een stemmal?

Op het stembureau in het stadhuis zetten we een Prokkelduo in. Dit duo bestaat uit een persoon zonder en met (licht) verstandelijke beperking. Zo zorgen we dat ook mensen met een verstandelijke beperking kunnen meedoen aan het proces rondom de verkiezingen.

Stichting Prokkel stimuleert organisaties, bedrijven, particulieren én mensen met een verstandelijke beperking om samen leuke dingen te ondernemen.

U kunt buiten het stemhokje uitleg krijgen van een stembureaulid. Hulp in het stemhokje is niet toegestaan. U kunt vooraf oefenen op Hoewerktstemmen.nl.

Algemene volmacht

Heeft u een algemene volmacht om voor iemand met een verstandelijke beperking te handelen? Deze volmacht geldt niet voor verkiezingen en accepteert het stembureau daarom niet.

Wel kan de kiezer met een verstandelijke beperking u machtigen om voor hem of haar te stemmen via de stempas of een machtigingsformulier. De persoon die niet kan stemmen moet dit uit zichzelf aan u vragen. Diegene moet de volmacht zelf ondertekenen. Op de pagina Volmacht leest u wat u moet doen.

Kiezers met dementie kunnen buiten het stemhokje uitleg krijgen van een stembureaulid. Hulp in het stemhokje is niet toegestaan. Om te helpen bij het stemmen heeft Alzheimer Nederland een video gemaakt. In deze video krijgt u tips voor de stappen die u het beste kunt doorlopen bij het stemmen.

Om op een rustig moment te stemmen, adviseren wij kiezers tussen 10.00 en 16.00 uur te komen.

Heeft u moeite met lezen en schrijven? Of beheerst u de Nederlandse taal niet of niet goed? U kunt buiten het stemhokje uitleg krijgen van een stembureaulid. Hulp in het stemhokje is niet toegestaan.

Voor dat u gaat stemmen kunt u ook de website hoewerktstemmen.nl bekijken. U kunt hier ook oefenen met stemmen.

Het kiesrecht is een persoonlijk recht dat alleen voor de kiezer is. U mag dus zelf stemmen, ook al is iemand anders uw wettelijke vertegenwoordiger. Het is aan u om te besluiten of u iemand machtigt als u niet zelf naar het stembureau kunt of wilt komen.

Wilt u iemand machtigen, maar kunt u geen handtekening zetten en staat op uw identiteitsdocument “niet in staat tot tekenen”? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen zonder handtekening.

U hoeft de schriftelijke volmacht of de machtiging via uw stempas dan niet te ondertekenen. De gemeente of het stembureau controleert of de opmerking ”niet in staat tot tekenen’’ ook in uw identiteitsdocument staat. Als dat zo is, kan iemand anders voor u stemmen.