Wie mag stemmen?

U mag stemmen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

  U ontvangt een stempas voor de Tweede Kamerverkiezingen als u:

  • de Nederlandse nationaliteit heeft
  • 18 jaar of ouder bent op 22 november 2023
  • niet uitgesloten bent van het kiesrecht.

  Op 9 oktober 2023 wordt bepaald wie mogen stemmen. U krijgt van gemeente Purmerend een stempas als u op 9 oktober stond ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

  Verhuist u na 9 oktober naar Purmerend? Dan krijgt u een stempas van uw vorige gemeente op het oude adres. Hiermee kunt u niet in gemeente Purmerend stemmen.