Verkiezingen Provinciale Staten en waterschap 2023

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen. Door te stemmen, bepaalt u mee wat er de komende jaren in de provincie en bij het waterschap gebeurt.

Provinciale Staten

De Provinciale Statenverkiezingen zijn belangrijk, want de provincie heeft veel invloed op uw omgeving. Zo heeft de provincie een rol bij woningbouw, natuur, stikstof, bereikbaarheid, energie van windmolens of zonnepanelen en meer. Allemaal onderwerpen waar de volksvertegenwoordigers bij de provincie over gaan.

Provinciale Staten zijn de gekozen volksvertegenwoordigers bij de provincie. Ze kiezen vervolgens de leden van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer beoordeelt de wetsvoorstellen die de Tweede Kamer heeft aangenomen.

Uw stem is dus niet alleen belangrijk voor de samenstelling van de Provinciale Staten, maar ook voor die van de Eerste Kamer. Lees meer op de website van de provincie Noord-Holland.

Waterschap

Waterschappen gaan onder andere over wateroverlast, watertekort, ze controleren dijken, zorgen voor voldoende schoon drinkwater en controleren de kwaliteit van het zwemwater. Zaken die van groot belang zijn voor ons land. Daarom zijn er waterschappen, met een eigen belasting en een eigen bestuur. Omdat u waterschapsbelasting betaalt, heeft u ook invloed op de manier waarop dat geld wordt besteed.

Een waterschap heet ook wel hoogheemraadschap en is een overheidsorganisatie net zoals een gemeente. Het zorgt voor het waterbeheer in een bepaald gebied. In Noord-Holland boven het Noordzeekanaal wordt dit gedaan door hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Lees meer op de website van het waterschap.

Vragen of meer informatie?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Stuur een e-mail naar bureauverkiezingen@purmerend.nl of bel ons op 0299 452 452.