Iemand anders laten stemmen

Kunt u niet stemmen omdat u bijvoorbeeld ziek bent of op vakantie in het buitenland? Dan kunt u iemand anders vragen om voor u te stemmen. Dit heet machtigen.

Let op: het initiatief tot het geven van een volmacht moet altijd van uzelf uitgaan!

Het is niet toegestaan (en zelfs strafbaar) om andere kiezers te benaderen met het verzoek om een volmacht te verlenen.

U kunt op 2 manieren iemand vragen om voor u te stemmen:
1. via uw stempas (onderhandse volmacht)
2. via een machtigingsformulier (schriftelijke volmacht)

De persoon die voor u gaat stemmen mag per verkiezing maximaal 2 volmachten aannemen. Deze volmachtstemmen moet de kiezer tegelijkertijd met de eigen stem uitbrengen.

Iemand machtigen via de stempas kunt u bijvoorbeeld doen als u ziek bent op de dag dat u wilt stemmen.

U mag zelf kiezen wie u machtigt. De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) moet:

 • kiesgerechtigd zijn;
 • in de gemeente Purmerend wonen;
 • uw stem tegelijk met de eigen stem uitbrengen.

Iemand machtigen via uw stempas werkt zo:

 • U vult de achterkant van uw stempas in. Doe dit samen met de persoon die u wilt machtigen, dan weet u zeker dat u de juiste persoon machtigt.
 • Geef de gemachtigde uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Dit mag ook een goed leesbare foto van uw identiteitsbewijs op een mobiele telefoon of tablet zijn.
 • De gemachtigde laat (de kopie van) uw identiteitsbewijs zien op het stembureau. De gemachtigde moet ook het eigen identiteitsbewijs laten zien.

U kunt ook een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen via een machtigingsformulier. Dit heet een schriftelijke volmacht.

U kunt hiervoor een formulier downloaden, ophalen bij de balie van de gemeente Purmerend of aanvragen bij Bureau Verkiezingen via 0299 452 452 of per e-mail.

Met een schriftelijke volmacht kunt u iemand uit dezelfde gemeente of een andere gemeente machtigen om voor u te stemmen.

Een schriftelijke volmacht kunt u bijvoorbeeld gebruiken als:

 • u op de dag dat u kan stemmen niet in de gemeente bent. Bijvoorbeeld omdat u op vakantie bent of omdat u vanwege uw werk in het buitenland zit.
 • u geen kopie van uw identiteitsbewijs mee kan geven. Bijvoorbeeld omdat uw identiteitsbewijs langer dan 5 jaar verlopen is en u niet meer op tijd een nieuw identiteitsbewijs kan aanvragen.

De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) moet:

 • kiesgerechtigd zijn.
 • in dezelfde provincie of hetzelfde waterschap als u wonen.
 • uw stem tegelijk met de eigen stem uitbrengen.

Iemand machtigen met een machtigingsformulier werkt zo:

 • U en de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) vullen het formulier in. Laat eerst degene die u wilt machtigen het formulier invullen voordat u dat zelf doet. Zo weet u zeker dat u de juiste persoon machtigt.
 • U kunt het formulier tot en met vrijdag 10 maart inleveren bij de gemeente. Let op! Stuur ook een kopie identiteitsbewijs mee. Stuur het formulier per e-mail of per post naar Gemeente Purmerend, Bureau Verkiezingen, Purmersteenweg 42, 1441 DM Purmerend.
 • De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee deze persoon voor u kan stemmen. Als de gemeente het volmachtbewijs heeft goedgekeurd, kan het volmachtbewijs niet meer worden ingetrokken.
 • De gemachtigde neemt het schriftelijke volmachtbewijs mee naar het stembureau. U hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven.

De aanvraag voor een schriftelijke volmacht moet uiterlijk vrijdag 10 maart door de gemeente ontvangen zijn.