Stemmen tellen en vaststellen uitslag

Op 15 maart om 21.00 uur sluiten de stembureaus hun deuren voor de verkiezingen van Provinciale Staten en waterschap. Daarna start het tellen van de stemmen.

De voorzitter van het stembureau zorgt ervoor dat het tellen goed verloopt.

Tellen

De leden van het stembureau tellen eerst alle stempassen, kiezerspassen en volmachten. Het totaal is het aantal kiezers dat is toegelaten tot de stemming. Het tellen van de stemmen gaat als volgt:

  1. De stembussen openen en legen.
  2. De stembiljetten openen en sorteren per lijst.
  3. Stembiljetten tellen.
  4. Stemmen per lijst en per kandidaat tellen.
  5. Opmaken proces-verbaal van de telling.

Uitslag vaststellen

Het gemeentelijk stembureau controleert op 16 maart alle processen-verbaal van de stembureaus. Als daar fouten in staan, voert het gemeentelijk stembureau een hertelling uit. Aan het einde van de zitting stelt het gemeentelijk stembureau de uitkomst vast van de verkiezingen binnen de gemeente.

Deze zitting is openbaar en begint om 9.00 uur in de raadszaal van het stadhuis, Purmersteenweg 42.

Zitting geschorst

De openbare zitting van het Gemeentelijk Stembureau is donderdagochtend 16 maart geschorst. Deze is vrijdag 17 maart voortgezet.

Definitieve uitslag

De definitieve uitslag is vastgesteld en staat op de pagina Uitslagen 2023 op deze website.

Wat gebeurt er na het tellen?

  • De gemeente publiceert de processen-verbaal met daarin de aantallen per stembureau op de pagina Uitslagen 2023 op deze website.
  • Dit gebeurt zo snel mogelijk na de zitting van het gemeentelijk stembureau.
  • Als belangstellenden een fout ontdekken in het proces-verbaal, kunnen zij tot 48 voor de zitting van het centraal stembureau in Haarlem (Provinciale Staten) of het waterschap (Heerhugowaard), melding maken. Dat doet u door het meldingsformulier waterschappen of meldingsformulier Provinciale Staten in te vullen. Het centraal stembureau kan het gemeentelijk stembureau opdracht geven om de fout alsnog te corrigeren.
  • Zo snel mogelijk, maar niet eerder dan donderdag 23 maart, stelt het centraal stembureau tijdens een openbare zitting de definitieve uitslag en de zetelverdeling vast.
  • Op woensdag 29 maart treden de zittende leden van Provinciale Staten en het waterschapsbestuur af en volgt de installatie van de nieuwe leden.

Kijk voor meer informatie op de website van de Provinciale Staten van Noord-Holland of op de website van het waterschap hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.