Stemmen vanuit het buitenland

Bent u op 15 maart 2023 niet in Nederland? Dan heeft u toch de mogelijkheid om uw stem uit te brengen.

Stemmen vanuit het buitenland

Als u in het buitenland verblijft, maar wel volgens de Basisregistratie staat ingeschreven op een Nederlands adres, kunt u iemand machtigen. Als dit vanuit het buitenland gebeurt, moet het formulier voor het verlenen van een schriftelijke volmacht uiterlijk vijf dagen voor de verkiezingsdag zijn ontvangen door de gemeente waar de volmachtgever staat ingeschreven.

Stemmen per brief is in dit geval niet mogelijk. Verblijft u in het buitenland en staat u niet meer in een Nederlandse gemeente ingeschreven, kunt u niet deelnemen aan de Provinciale Statenverkiezingen.

U kunt stemmen als u:

  • buiten Nederland woont en bent ingeschreven in een Nederlandse gemeente;
  • de Nederlandse nationaliteit heeft;
  • 18 jaar of ouder bent.

Als u tijdelijk verblijft in het buitenland, bijvoorbeeld voor een vakantie, dan kunt u stemmen per volmacht.

Registratie gaat via gemeente Den Haag. Op de website stemmenvanuithetbuitenland.nl leest u hoe dat gaat.