Wat heb ik nodig?

Om te kunnen stemmen heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig. U krijgt uw stempas thuisgestuurd. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

U ontvangt uw stempas thuis

Als u voor beide verkiezingen mag stemmen, krijgt u twee persoonlijke stempassen thuisgestuurd. Eén voor de provinciale statenverkiezing en één voor de waterschapsverkiezing. U ontvangt deze uiterlijk woensdag 1 maart 2023.

Uw stempas heeft een uniek nummer. De stempas is voor het stembureau het bewijs dat u nog niet bij een ander stembureau heeft gestemd.

Heeft u op vrijdag 3 maart 2023 geen stempas ontvangen of u bent deze kwijtgeraakt? Vraag dan uiterlijk vrijdag 10 maart, 17.00 uur een vervangende stempas aan. Dit kan persoonlijk in het stadhuis, schriftelijk of via DigiD. Zonder stempas kunt u niet stemmen.

Persoonlijk

Tot uiterlijk dinsdag 14 maart 2023, 12.00 uur kunt u bij de centrale balie van het stadhuis een vervangende stempas aanvragen. Dit kan tijdens openingstijden van Burgerzaken:

  • van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 16.00 uur
  • op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur
  • vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur

Neem uw geldig identiteitsbewijs mee.

Schriftelijk

Uw schriftelijke verzoek voor een vervangende stempas moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 binnen zijn bij Bureau Verkiezingen. Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs ook mee.

Stuur we schriftelijke verzoek naar: Gemeente Purmerend, t.a.v. Bureau Verkiezingen, Purmersteenweg 42, 1441 DM Purmerend.

DigiD

Wilt u een vervangende stempas met DigiD aanvragen? Dit kan tot en met vrijdag 10 maart 2023. Klik op onderstaande button om de pas aan te vragen.

Vervangende stempas aanvragen

Om te kunnen stemmen heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig.

Identiteitsbewijzen waarmee u kunt stemmen

U kunt een van deze identiteitsbewijzen meenemen:

  • paspoort;
  • identiteitskaart;
  • rijbewijs uit Nederland;
  • een geldig verblijfsdocument (enkel bij de waterschapsverkiezingen).

Kiezers met een dubbele nationaliteit kunnen zich ook identificeren met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EER-land of een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland. Voor de waterschapsverkiezingen mag u zich ook legitimeren met een vreemdelingendocument.

Stemmen met een verlopen paspoort of identiteitsbewijs

Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Bij ‘geldig tot’ moet 16 maart 2018 staan of een datum daarna.

Heeft u geen identiteitsbewijs of is dit meer dan 5 jaar verlopen? En kunt u niet meer op tijd een nieuw identiteitsbewijs aanvragen? Dan kunt u een andere kiezer een schriftelijke volmacht verlenen om namens u te stemmen.

Identiteitsbewijs gestolen of kwijt

Is uw identiteitsbewijs gestolen of bent u het kwijt? Met een verklaring van vermissing, afgegeven door de gemeente, kunt u toch stemmen. Neem dan ook een pasje met uw foto mee. Bijvoorbeeld een gepersonaliseerde OV-chipkaart.

Kunt u niet stemmen omdat u bijvoorbeeld ziek bent of op vakantie in het buitenland? Dan kunt u iemand anders vragen om voor u te stemmen. Dit heet machtigen.

Voor de Provinciale Staten en het waterschap kunt u alleen een kiezer uit de gemeente Purmerend machtigen. Lees meer informatie op de pagina Volmacht.