Gesproken kandidatenlijsten waterschap

U kunt thuis alvast de uitleg en de kandidatenlijsten voor de waterschapsverkiezing beluisteren. In het stemhokje in het stadhuis kunt u deze nog een keer beluisteren als u dit wilt.

1 partij 1 Waterplatform groen, water en land

2 Pvda (Partij van de Arbeid)

3 VVD

4 Water Natuurlijk

5 CDA

6 50PLUS

7 AWP voor water, klimaat en natuur

8 Boeren Burgers Waterbelang

9 ChristenUnie

10 De Groenen - Piraten

11 de VrijeLijst

12 Actief voor Water

13 Nederland met een Plan (S.V.P.)

14 Partij voor de Dieren

15 Belang van Nederland (BVNL)

16 BBB