Wie mag stemmen?

U mag stemmen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

  Provinciale Staten

  U ontvangt een stempas voor Provinciale Staten als u:

  • de Nederlandse nationaliteit heeft;
  • 18 jaar of ouder bent op 15 maart 2023;
  • woont in de provincie Noord-Holland;
  • niet uitgesloten bent van het kiesrecht.

  Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan mag u niet stemmen voor uw provinciale staten. U ontvangt dan alleen een stempas voor de waterschapsverkiezingen.

  Waterschap

  U ontvangt een stempas voor waterschap als u:

  • 18 jaar of ouder bent op 15 maart 2023;
  • niet uitgesloten bent van het kiesrecht;
  • inwoner bent van een waterschap. U heeft stemrecht in het waterschap waar u woont op de dag van de kandidaatstelling. Dat is 44 dagen voor de verkiezingen.

  Voor niet-Nederlanders gelden extra voorwaarden:

  • Inwoners van de Europese Unie: u mag stemmen voor het waterschap als u officieel in Nederland woont op 30 januari 2023.
  • Inwoners buiten de Europese Unie: u mag stemmen voor het waterschap als u een geldig verblijfsdocument heeft op grond van de Vreemdelingenwet 2000 artikel 8 (onder a,b,c,d,e,of l).

  Op 30 januari 2023 wordt bepaald wie mogen stemmen. U krijgt van gemeente Purmerend een stempas als u op 30 januari stond ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

  Verhuist u na 30 januari naar Purmerend? Dan krijgt u een stempas van uw vorige gemeente op het oude adres. U kunt dan niet in gemeente Purmerend stemmen.