Betoging aanmelden

Wat u moet weten

 • Op grond van artikel 2:3 van de Algemene plaatselijke verordening Purmerend 2021 moet u het houden van een betoging (demonstratie) of een samenkomst op een openbare plaats vooraf melden aan de burgemeester.
 • De burgemeester kan een betoging verbieden als sprake is van een te verwachten verstoring van de openbare orde en/of in verband met de verkeersveiligheid en de volksgezondheid.
 • De melding moet minstens 48 uur voordat de betoging of samenkomst wordt gehouden en voorafgaand aan de openbare aankondiging bij de gemeente ontvangen zijn.

Meesturen met de aanvraag

Bij de aanvraag toevoegen: 

 1. een plattegrond op schaal waar de betoging of samenkomst plaats vindt of voor zover van toepassing, de route en de plaats van beëindiging
 2. draaiboek met hierin vermeld:
  a. doel van de betoging of samenkomst 
  b. maatregelen die worden getroffen om een regelmatig verloop van de betoging of samenkomst te bevorderen
  c. voor zover van toepassing, de wijze van samenstelling