Bewijs van in leven zijn

Een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een inwoner volgens de Basisregistratie Personen (BRP) in leven is. Dit bewijs kan nodig zijn voor een uitkering van een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij.

U kunt hiervoor een afspraak maken (0299) 452 452

  • maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur
  • vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Wat u moet weten

Er zijn twee soorten bewijs van in leven zijn:

  1. Aanvraag voor uitkering van Nederlands pensioenfonds of Nederlands verzekeringsmaatschappij
    Het bewijs van in leven zijn in de vorm van een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is alleen voor gebruik in Nederland. Deze versie kunt u online of aan de balie aanvragen.
  2. Aanvraag voor uitkering van buitenlands pensioenfonds of buitenlands verzekeringsmaatschappij

De internationale attestatie de vita wordt ondertekend door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Deze is voor gebruik in het buitenland. Deze versie kunt u alleen persoonlijk aan de balie aanvragen.

Meenemen

Neem een geldig legitimatiebewijs mee (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning).

Kosten

  • Een 'Bewijs van in leven zijn' volgens Basisregistratie Personen (BRP) kost € 14,00
  • Een internationale attestatie de vita nodig voor gebruik in het buitenland kost € 13,40

Als u het bewijs nodig hebt voor uw pensioenfonds is het gratis. U moet dan wel aantonen dat het pensioenfonds hierom vraagt.