Bezwaar maken

Tegen bepaalde besluiten van de gemeente (zoals bijvoorbeeld een aanvraag van een bouwvergunning, subsidie of bijstandsuitkering) kunt u een bezwaar indienen. Soms is het niet nodig om naar deze procedure te grijpen. We adviseren u ons eerst even te bellen: (0299) 452 452.