Bijstandverlening zelfstandigen

De maatregelen om het coronavirus terug te dringen worden in veel sectoren hard gevoeld. We willen u als gemeente helpen waar kan. We informeren u graag over hierover.

Lees meer op de website van Halte Werk Zelfstandigenloket

Als zelfstandige kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor bijstand. Halte Werk Zelfstandigenloket voert voor Purmerend deze wettelijke regeling uit. U dient de jaarcijfers van de afgelopen 3 boekjaren mee te nemen.

Wat u moet weten

Er zijn twee mogelijkheden om uw financiële problemen te verhelpen:

  1. Bedrijfskrediet tot maximaal € 193.784,00 rente 8%, looptijd maximaal 10 jaar. Mogelijk kan een gedeelte van het krediet worden geschonken of de rente in de eerste 2 jaar na kredietverstrekking volledig worden kwijtgescholden;
  2. Periodieke uitkering t.b.v. levensonderhoud, max.12 maanden*, wegens het tijdelijk ontbreken van inkomsten door externe omstandigheden. De uitkering wordt verstrekt in de vorm van een renteloze geldlening. Afhankelijk van het behaalde inkomen wordt, aan de hand van het boekhoudrapport over de betreffende periode, vastgesteld of u de uitkering al dan niet dient terug te betalen. Bij hoge uitzondering kan deze tot tweemaal toe met een jaar worden verlengd.

Naast het inkomen uit het eigen bedrijf mogen er geen andere inkomsten zijn die boven de bijstandsnorm vallen. Hierbij wordt ook het inkomen van de partner meegeteld. Mocht het inkomen uit tijdelijk werk komen, dan kan er enige nuancering worden aangebracht.