Bijzondere Bijstand - Bijzondere vergoedingen

Voorwaarden

Het recht op bijzondere bijstand hangt van veel dingen af. Hierbij spelen bijvoorbeeld hoe u woont, hoe uw gezin is samengesteld en hoe oud u bent een rol.

Om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand moet u voldoen aan volgende voorwaarden:

  • U bent inwoner van de gemeente Purmerend en woont rechtmatig in Nederland.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft een bijstandsuitkering of een laag inkomen.
  • U heeft (bijna) geen vermogen in de vorm van spaargeld, auto, beleggingen en dergelijke.
  • De kosten moeten bijzonder zijn, dus geen zaken die tot de normale kosten van het bestaan horen (zoals dagelijkse boodschappen, kleding of huur).
  • U kunt de kosten nergens anders vergoed krijgen (er is geen voorliggende voorziening).
  • U moet bijzondere bijstand eerst aanvragen voordat u de kosten maakt.
  • Het gaat om noodzakelijke kosten; u moet deze kosten maken en u kunt dit aantonen. Bewaar dus de rekeningen en betalingsbewijzen.

Uw vermogen telt mee bij de beoordeling van uw aanvraag. U zult eerst dit vermogen moeten gebruiken om de bijzondere kosten te betalen. Maar u hoeft niet al uw spaargeld op te maken. Een deel ervan telt het Team Werk en Inkomen niet mee. Dit heet het vrij te laten vermogen.

Voor 2021 gelden de volgende bedragen:

  • Echtpaar, samenwonenden of eenoudergezin  € 12.590,00
  • Alleenstaande € 6.295,00

Voor sommige kosten wordt het vermogen niet vrijgelaten, uw casemanager kan u hierover informeren.

Bijzondere bijstand vergoedt alleen die kosten die u niet door een andere regeling of organisatie (volledig) vergoed krijgt. Voordat u bijzondere bijstand aanvraagt, moet u dan ook eerst nagaan of u gebruik kunt maken van een zogenaamde voorliggende voorziening. De toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag) zijn bijvoorbeeld voorliggende voorzieningen. Maar ook uw ziektekostenverzekering.

De gemeente Purmerend gaat er van uit dat u goed verzekerd bent tegen ziektekosten. Daarom kunt u gebruik maken van de collectieve ziektekostenverzekering (Gemeente Pakket). Indien u er voor kiest om geen aanvullende- en tandartsverzekering af te sluiten, of om niet deel te nemen aan het Gemeente Pakket, kunt u voor hogere medische kosten komen te staan. Wij wijzen u erop dat u in dat geval geen beroep op de bijzondere bijstand kunt doen voor deze kosten.

Meer informatie over de collectieve ziektekostenverzekering

Hoe lang duurt het?

Wanneer u daadwerkelijk een aanvraag heeft ingediend, zal deze meestal in zes tot acht weken behandeld zijn. Soms duurt het langer, bijvoorbeeld als er advies gevraagd wordt aan een deskundige of als er gegevens ontbreken bij uw aanvraag. U ontvangt altijd een beschikking van de gemeente, waarin staat wat de beslissing is.