Bodemkwaliteitskaart 2014-2019

In onderhavig rapport is het totstandkomen van de bodemkwaliteitskaart beschreven en de classificatie van de actuele bodemkwaliteit.