Coffeeshops

Wat u moet weten

Door de gemeente Purmerend is beleid vastgesteld om in maximaal twee coffeeshops de verkoop van cannabis te gedogen. Deze twee coffeeshops zijn er inmiddels en er is geen plaats voor nieuwe coffeeshops.

Voorwaarden

 • geen affichering
 • geen harddrugs
 • geen overlast veroorzaken
 • geen verkoop aan jeugdigen 
 • verkoop van maximaal 5 gram softdrugs per persoon per dag
 • verkoop en gebruik uitsluitend tijdens duidelijk aangegeven openingstijden
 • vrije toegang voor volwassenen (geen besloten gelegenheid, geen terras)
 • maximale handelsvoorraad van 500 gram
 • dagelijkse registratie toegankelijk voor politie
 • dagelijks beheer door de exploitant (in eigen persoon) voor het merendeel van de openingsuren
 • ieder nieuw personeelslid verplicht aanmelden bij de gemeente 
 • geen overlast voor de naaste omgeving, de straat schoonhouden
 • voldoen aan wettelijke inrichtingseisen voor horecabedrijven
 • voorlichtingsmateriaal over druggebruik moet ter plaatse aanwezig zijn
 • binnen in de coffeeshop zijn wapens en harddrugs verboden, bij een vermoeden dat één van de gasten hiervan in het bezit is onmiddellijk contact opnemen met de politie
 • buiten geen brommer-, scooter- en motorsamenscholingen, indien nodig onmiddellijk contact opnemen met de politie
 • de exploitant draagt er zorg voor dat door bezoekers geen voertuigen zoals (brom)fietsen, scooters en motoren op de openbare weg vóór belendende percelen worden geplaatst of dat er wordt geparkeerd in strijd met de wettelijke voorschriften
 • het is niet toegestaan in de coffeeshop gebruik te maken van een mobiele telefoon
 • honden mogen niet worden toegelaten

Let op!

Bij overtreding van één van de voorwaarden kan onmiddellijk worden opgetreden. Bezit, gebruik en verkoop van softdrugs blijft immers strafbaar op grond van de Opiumwet. De coffeeshop kan ook (tijdelijk of blijvend) worden gesloten (artikel 13b Opiumwet).