College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders (B & W) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente en is belast met de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad. Het college heeft ook eigen bevoegdheden om besluiten te nemen, zoals bijvoorbeeld het verlenen van gemeentelijke vergunningen.

De wethouders en de burgemeester zijn allen verantwoordelijk voor bepaalde beleidsterreinen, (portefeuilles). Zij hebben een volledige baan aan het dagelijks besturen van de gemeente Purmerend. Zij zijn verantwoording schuldig aan de raad voor alles wat zij in de uitoefening van hun functie doen en nalaten, tenzij dat in de gemeenteraad anders is bepaald.

Besluitenlijsten college van burgemeester en wethouders (B&W)

Openbare agenda college

Coalitieakkoord 2018-2022

Declaraties

De gemeentesecretaris is adviseur van B & W.