Logo gemeente Purmerend

Als gemeente Purmerend treden we naar buiten met één gezicht, als één organisatie en één geheel. Daarom hebben we een eenduidige huisstijl die voor alle uitingen van de gemeente gebruikt wordt. Het logo staat altijd op een witte achtergrond. Voor drukkers, grafisch ontwerpers en andere professionele doelgroepen hebben we het logo beschikbaar in verschillende varianten. Neem hiervoor contact met ons op.

Opbouw en betekenis logo

Het logo van gemeente Purmerend heeft een mooie betekenis: Vee en producten uit de Beemster werden vroeger al op de markten in Purmerend verhandeld. Dit bracht de Beemster en Purmerend een bijzondere verbondenheid. Dijken, open agrarisch landschap, een historisch stadscentrum, stedelijke voorzieningen, dorpen en wijken, markten en het UNESCO-predicaat ‘Werelderfgoed’ geven de gemeente een divers karakter en sterke regionale positie.

De verbintenis tussen de Beemster en Purmerend is op verschillende manieren terug te zien in het beeldmerk. De aan elkaar geregen elementen vormen een ketting en staan voor de bundeling van krachten. Samen vormen ze een schild en een sterk gestileerde koeienkop. Het schild staat voor gemeenschapszin en het samen één zijn. De letters naast het beeldmerk zijn gepositioneerd met gelijke tussenruimten. Net zoals de landschappelijke verkaveling in de Beemsterpolder.

Toegankelijkheid

Als overheidsinstantie is het belangrijk dat mensen mét en zonder beperking onze informatie kunnen vinden en begrijpen. Daarom is wettelijk bepaald dat alle Nederlandse overheidsinstanties moeten voldoen aan een aantal digitale toegankelijkheidseisen. Het gaat over websites, pdf’s, formulieren, video’s, vormgeving en applicaties, en over alle gemeentelijke websites, ook als er sprake is van een samenwerking met partners of een website voor specifieke doelgroepen. Met alle middelen die we nieuw maken, houden we er meteen rekening mee dat deze voldoen aan de toegankelijkheidseisen.

Contact

Het logo van gemeente Purmerend (of delen ervan) kan alléén na schriftelijke toestemming van de huisstijladviseurs van gemeente Purmerend door derden, in offline en online publicaties of reclame-uitingen, worden gebruikt.
Gemeente Purmerend heeft het merkrecht op het logo (beeldmerk + woordmerk) en treedt actief op tegen inbreuk hiertegen. Het logo mag niet worden nagemaakt/aangepast.

Voor meer informatie over het logo en de huisstijl van gemeente Purmerend of het opvragen van bestanden neemt u contact op met de huisstijladviseurs van team communicatie, via e-mail dtp@purmerend.nl.