Curatele

Soms kan iemand niet meer goed voor zichzelf zorgen of voor zijn eigen belangen opkomen. Bijvoorbeeld omdat die persoon een verstandelijke beperking heeft, een Alzheimerpatiënt is of een verslaving heeft. In die gevallen kan een persoon onder curatele, bewind of mentorschap worden gesteld. De kantonrechter wijst iemand aan die financiële of persoonlijke beslissingen voor hem of haar neemt. Hiervoor moet u contact opnemen met de rechtbank.