Downloads

Bestandsinfo (samenvatting) Direct downloaden Categorie
Algemene voorwaarden Claxonate (20-11-2020) verkeer en vervoer
Bodemkwaliteitskaart 2014-2019 milieu
Bodemonderzoek Koggenland - Luitje Broekemastraat bijlage, wonen en leven
Bodemonderzoek Riekstraat bijlage, wonen en leven
Bodemonderzoek Tarwestraat bijlage, wonen en leven
Bodemonderzoek Torenmolen 9 bijlage, wonen en leven
Brief en onderzoek Koggenland 90 bijlage, wonen en leven
Draagvlakmeting BIZ Wormerplein arbeid en economie
Economische visie 2021 arbeid en economie, politiek en bestuur
Een succesvolle proeftuin - Uitvoeringsstrategie voor het vervolg 2020 bijlage
Evaluatie pilot Aardgasvrij (en de lessen voor de proeftuin) bijlage
Financieel meejarenperspectief 2015-2018 financien/belastingen
Flora en Fauna check A. Jacobslaan bijlage, wonen en leven
Flora en fauna check Koggenland bijlage, wonen en leven
Flora en fauna check L. Broekemastraat bijlage, wonen en leven
Flora en fauna check Overweersepolderdijk bijlage, wonen en leven
Flora en fauna check Riekstraat bijlage, wonen en leven
Flora en fauna check Tarwestraat bijlage, wonen en leven
Flora en fauna check Torenmolen bijlage, wonen en leven
Groenplan Purmerend 2019-2022 milieu
Hoogbouwvisie ruimtelijke ordening, wonen en leven
Inventarisatie Kom A7 beschermde fauna bijlage, milieu
Kadernota 2016 - 2019 financien/belastingen
Klachtenregeling organisatie
Modelbrief beperking verwerking organisatie
Modelbrief bezwaar organisatie
Modelbrief dataportabiliteit organisatie
Modelbrief inzageverzoek organisatie
Modelbrief rectificatieverzoek organisatie
Modelbrief verzoek gegevenswissing organisatie
Nota Gebiedsoverstijgende kosten Purmerend ruimtelijke ordening
Nota grondbeleid 2019 ruimtelijke ordening
Nota Kaders en instrumenten woningbouwprogrammering ruimtelijke ordening, wonen en leven
Nota Omgevingskwaliteit 2020 ruimtelijke ordening
Nota Parkeernormen 2016 verkeer en vervoer
Nota Vergunningverlening Toezicht en Handhaving 2016-2019 en aanvullingen 2020/2021 wonen en leven
Onderzoek bewonersGlobaal Ontwikkelplan Wheermolen-Oost 2019 (Pdf) wijken, wonen en leven
Overeenkomst Warmtevoorziening Baanstee-Noord arbeid en economie
Programmabegroting 2019 financien/belastingen, organisatie
Regeling parkeergarage gemeente Purmerend verkeer en vervoer
Regiovisie zorg voor ouderen in Zaanstreek-Waterland bijlage
Schetsvarianten Koggenland bijlage, wonen en leven
Schetsvarianten Luitje Broekemastraat 35 bijlage, wonen en leven
Schetsvarianten Riek- en Gaffelstraat bijlage, wonen en leven
Standplaatsenbeleid 2012-2017 arbeid en economie
Stappenplan binnenwijkse ontwikkellocaties bijlage, wonen en leven
Torenmolen varianten bijlage, wonen en leven
Uitvoeringsagenda 2021-2022 economische visie Beemster & Purmerend arbeid en economie, sport en recreatie
Verordening BIZ Koemarkt arbeid en economie
Verordening BIZ Wormerplein arbeid en economie
Verslag proces en uitkomsten inspraak OV concessie 2019 verkeer en vervoer
Visie leefbare stad 2040 ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, wonen en leven
Visie op mobiliteit ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Woningmonitor 2021 wonen en leven
Woonvisie wonen en leven