Echtscheiding inschrijven

Voor een echtscheiding moet u contact opnemen met een advocaat. Deze dient, namens u, een verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank. De rechtbank spreekt de echtscheiding uit. Pas na inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de Burgerlijke Stand bent u officieel gescheiden. Dit moet binnen zes maanden gebeuren in de gemeente waar het huwelijk is voltrokken.

In Nederland gescheiden

Dan stuurt u (of uw advocaat) de echtscheidingsbeschikking naar de gemeente waar u getrouwd bent. Daar verwerken ze de gegevens in de registers van de Burgerlijke Stand. De gegevens gaan vervolgens naar uw woonplaats voor inschrijving in de Basisregistratie personen (BRP).

In het buitenland gescheiden

Dan moet u de echtscheidingsbeschikking zelf inleveren bij de gemeente waar u woont. Daar verwerken ze de gegevens in de gemeentelijke basisadministratie. Daarna gaan de gegevens naar de gemeente waar u getrouwd bent, voor inschrijving in de registers van de Burgerlijke Stand.

Bent u in het buitenland getrouwd?

Dan moet u de echtscheiding laten inschrijven in de gemeente Den Haag. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de gemeente Den Haag.