Erkennen ongeboren vrucht

Bent u niet getrouwd en wordt u vader? Dan kunt u de vrucht al voor de geboorte erkennen. Ook als u niet de verwekker bent. Door de vrucht te erkennen, wordt u de wettelijke vader. U maakt hiervoor een afspraak.

Telefonisch afspraak maken:

(0299) 452 452

maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur

vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Wat u moet weten

Keuze achternaam eerste kind

Erkent u de vrucht voor de geboorte? En is dit het eerste kind van u en uw partner? Dan kunt u ervoor kiezen dat het kind de achternaam van de vader krijgt. Dit doet u bij de erkenning. Beide partners tekenen daarvoor de akte van erkenning van de ongeboren vrucht. Doet u dat niet? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. De volgende kinderen uit deze relatie krijgen automatisch dezelfde achternaam.


Ouderlijk gezag

Let op: als u uw kind voor de geboorte erkent, krijgt u niet automatisch het ouderlijk gezag over uw kind. Dit vraagt u daarna aan bij de rechter.

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs (ook van de moeder)
  • Komt de moeder niet mee naar de afspraak? Dan hebt u ook haar schriftelijke toestemming met handtekening nodig.

Telefonisch afspraak maken

(0299) 452 452: maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

U en uw partner (en eventueel het betreffende kind als dit ouder dan 12 jaar is) moeten persoonlijk samen naar Burgerzaken komen. In bepaalde gevallen kan de moeder ook schriftelijke toestemming geven. Zij hoeft dan niet in persoon bij de erkenning aanwezig te zijn.