Festiviteit melding

Wat u moet weten

  • De melding geldt voor zowel festiviteiten als sportactiviteiten waarbij geluid en/of licht hinder kan veroorzaken. 
  • Het doen van een melding betekent geen totale vrijbrief. Het blijft verboden geluidhinder te veroorzaken, dit ter bescherming van omwonenden en de omgeving.
  • Het betreft festiviteiten die vanuit de horeca-inrichtingen plaatsvinden.