Functionele parkeervergunning

Een functionele vergunning kan worden aangevraagd door niet-commerciële organisaties met een maatschappelijk doel die structureel werkzaamheden in meerdere parkeervergunninggebieden uitvoeren waarvoor een motorvoertuig noodzakelijk is. Dit geldt o.a. voor woningbouwcorporaties/-verenigingen, gemeente Purmerend/Beemster en verschillende maatschappelijke en welzijnsinstellingen.

Wat u moet weten

  • De functionele vergunning is geldig in alle parkeervergunninggebieden van Purmerend (op betaald parkeren plaatsen en op vergunningparkeerplaatsen).
  • Deze vergunning wordt voor maximaal een kalenderjaar verleend.
  • Deze vergunning staat op naam van de organisatie, op kenteken van een bedrijfsvoertuig.

Let op!

U kunt met een voertuig langer dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter alleen parkeren op industrieterrein de Koog en De Baanstee. Zie artikel 88 Algemene Plaatselijke Verordening

Voorwaarden

  • Uw organisatie staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en is gevestigd in Purmerend (m.u.v. woningcorporaties);
  • Uw organisatie is structureel werkzaam in meerdere parkeervergunninggebieden. U dient dit gemotiveerd aan te geven.

Kosten

per kalender jaar € 650,00

per kwartaal € 180,00