Gebiedsvisie stationsgebied en Waterlandlaan

De vraag naar woningen is enorm, vooral onder jongeren en ouderen. Om aan die vraag te voldoen en om Purmerend aantrekkelijk en toegankelijk te houden, wordt flink geïnvesteerd in de stad. Veel ruimte om te bouwen is er niet. Daarom is herontwikkeling van de stad essentieel, en dan vooral in en rondom het centrum en het stationsgebied. Deze plekken zijn interessant voor jong en oud om te wonen. Centraal in de stad, dicht bij voorzieningen en goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Gebiedsvisie stationsgebied en Waterlandlaan

Deze gebiedsvisie is op 30 januari 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. De komende twee jaar wordt deze verder uitgewerkt.

De visie is tot stand gekomen in samenwerking met professionele partijen, maar ook met bewoners en ondernemers uit het gebied. Zo vormt dit document de basis voor verdere uitwerkingen van concrete ontwikkelingen in het gebied. De visie is ook opgesteld in samenspraak met partijen als de provincie, MRA, VRA, NS en Pro Rail. Met die partijen voeren we straks op basis van deze visie het gesprek.