Geboorteaangifte

Wat u moet weten

Tot aangifte verplicht is de vader. Tot aangifte bevoegd is de moeder. Als een van beide ouders is ingeschreven in Nederland, dan schrijven wij het kind in op zijn of haar woonadres.

Als de vader ontbreekt of verhinderd is, is tot aangifte verplicht:

  • iedereen die bij de geboorte aanwezig was
  • de bewoner van het huis waar het kind geboren is of
  • het hoofd van een inrichting (verplegings- of verzorgingsinstelling; gevangenis)

Wanneer aangifte doen

Is uw kindje geboren op:

  • zondag - doe dan aangifte op maandag, dinsdag of woensdag
  • maandag - doe dan aangifte op dinsdag, woensdag of donderdag
  • dinsdag - doe dan aangifte op woensdag, donderdag of vrijdag
  • woensdag - doe dan aangifte op donderdag, vrijdag of maandag
  • donderdag - doe dan aangifte op vrijdag of maandag
  • vrijdag - doe dan aangifte op maandag of dinsdag
  • zaterdag - doe dan aangifte op maandag of dinsdag

(tijdens opening stadhuis op donderdagavond is het niet mogelijk geboorteaangifte te doen)

Meer info

Als de moeder getrouwd is, is het kind voor de wet automatisch het kind van de man waarmee zij gehuwd is. Is de moeder niet gehuwd, dan kan het kind met haar toestemming worden erkend. Dit kan voor, tijdens of na de geboorteaangifte.

Keuze voornaam

In principe kunt u iedere voornaam kiezen, die niet onbehoorlijk of ongepast is.

Keuze achternaam

Ouders mogen zelf de achternaam van hun eerste kind kiezen; die van de vader of die van de moeder. Deze keuze geldt dan ook voor de volgende kinderen in het gezin.

Als u getrouwd bent en u wilt dat het kind de achternaam van de vader krijgt, hoeft u niets te doen. Wilt u dat het kind de achternaam van de moeder krijgt? Dan moet u bij de Burgerlijke Stand naamskeuze doen. Dit kan voor of tijdens de geboorteaangifte.
Als u niet getrouwd bent dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Als u de achternaam van de andere ouder wilt kiezen, moet u bij de Burgerlijke Stand erkenning en naamskeuze doen. Dit kan alleen op afspraak. Beide ouders moeten hierbij aanwezig zijn. Het is verstandig als u dit al vóór de geboorte regelt. Van de erkenning en naamskeuze maken wij een akte op. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Erkenning

Een man die niet gehuwd is met de moeder van een kind kan in principe toch officieel het vaderschap van het kind op zich nemen. Dit heet erkenning en kan ook al voor de geboorte plaatsvinden. De moeder moet hiervoor toestemming geven.
Bij erkenning van het eerste kind kiest u ook de achternaam.

Gezag

Als u getrouwd bent heeft u automatisch gezamenlijk het ouderlijk gezag.Als u niet getrouwd bent, heeft de moeder het ouderlijk gezag.
Als de man een kind erkend heeft, heeft hij niet automatisch ook het ouderlijk gezag over het kind. U moet hiervoor een verzoek indienen bij de rechtbank in het rayon waar het kind geboren is. Voor Purmerend is dit de rechtbank te Haarlem. Zolang het ouderlijk gezag niet geregeld is, heeft alleen de moeder gezag.
Het formulier 'Tot het uitoefenen van gezamenlijk gezag' vindt u op www.rechtspraak.nl.

Kosten

Een geboorteaangifte is kosteloos. Een afschrift van de geboorteakte kost € 14,00.