Gedenktegel plaatsen

Een gedenktegel is een verkeersveilige manier om als gedenkteken in (de berm van) de weg te plaatsen. Voor het plaatsen vraagt u toestemming aan de gemeente.

(0299) 452 452

maandag t/m donderdag 09.00 - 17.00 uur

vrijdag 09.00 - 12.00 uur

Wat u moet weten

Toestemming voor het plaatsen van een gedenktegel kan worden aangevraagd tot 5 jaar nadat het dodelijk ongeval plaatsvond. De toestemming wordt in principe gegeven voor een periode van 5 jaar met de mogelijkheid deze periode met 5 jaar te verlengen.

De beoogde locatie wordt door de gemeente getoetst op verkeersveiligheid. Verder mag de tegel ook geen belemmering zijn m.b.t. beheer en onderhoud van de openbare ruimte en de bereikbaarheid van kabels, leidingen etc. hinderen.

Voorwaarden

  • uitsluitend horizontaal in uitvoering, dus geen verticale onderdelen
  • afmeting maximaal  0,60 x 0,60 meter, voldoende dik in verband met onvoorziene verkeersbelasting (8 of 10 cm)
  • materiaalkeus is vrij, mits duurzaam, voldoende stroef en weers- en vandalismebestendig

Kosten

  • De kosten van aanschaf en het in ordentelijke staat houden van de gedenktegel komen voor rekening van de nabestaanden.
  • De kosten van plaatsing draagt de gemeente.

Aanvragen

De aanvrager neemt contact op met de gemeente, tel. 452 452.
In overleg wordt er met de aanvrager naar de wensen gekeken. Hierbij wordt rekening gehouden met de genoemde technische voorwaarden, de verkeersveiligheid, onderhoud van de omliggende openbare ruimte en de mogelijke belangen en gevoelens van omwonenden.

Eventueel wordt er naar een alternatieve locatie gekeken.