Gehandicaptenparkeerplaats

Wat u moet weten

 • De geldigheid van de gehandicaptenparkeerplaats is gekoppeld aan de geldigheidsduur van de aan u toegekende gehandicaptenparkeerkaart. In uitzonderlijke gevallen kunnen ook houders van een gehandicaptenparkeerkaart passagier in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerplaats.
 • Houders van een gehandicaptenparkeerkaart kunnen met een parkeerschijf 3 uur onbetaald parkeren op een betaalde parkeerplaats (met of zonder bord 'algemene gehandicapten parkeerplaats') in de binnenstad.
 • Gehandicaptenparkeerkaart en parkeerschijf moeten goed zichtbaar achter de voorruit liggen.
 • Het beleid ten aanzien van het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats is lokaal bepaald. Als u het niet eens bent met de beschikking kunt u bezwaar aantekenen. Hoe dat werkt staat onderaan de schriftelijke beschikking.

Voorwaarden

 • u in bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder (GPK-B); en
 • er geen bezwaren van verkeerstechnische aard zijn voor de aanleg; en
 • als u niet beschikt over een eigen garage of parkeergelegenheid op eigen erf; en
 • als het complex waar u woont niet beschikt over eigen parkeerplaatsen.

Bezwaar buren of andere omwonenden

Wanneer u voor een gehandicaptenparkeerplaats in aanmerking komt, dient u er rekening mee te houden dat buren of andere belanghebbenden de gelegenheid krijgen bezwaar aan te tekenen tegen het aanleggen van de plaats.

Kosten

 • Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - € 311,76
 • Verplaatsen gehandicaptenparkeerplaats - € 196,32
 • Wijzigen kenteken - € 47,35

Aanvragen

Als u in aanmerking wilt komen voor een gehandicaptenparkeerplaats neemt u contact op met het Loket Wmo.