Geluidhinder, ontheffing spoor- en wegwerkzaamheden

Wat u moet weten

Aan deze ontheffingen kunnen verschillende voorschriften worden verbonden die dienen te worden nageleefd.

Het mogen geen bouw- en/of sloopwerkzaamheden zijn.

Acht weken vóór het aanvangen van de werkzaamheden dient u een ontheffing aan te vragen. 

Kosten

De legeskosten voor de ontheffing zijn € 47,00.