Gevolgen voor werk en inkomsten

Coronavirus

Ons land wordt momenteel getroffen door het coronavirus. Met de getroffen maatregelen door de overheid ondervinden steeds meer mensen de impact op hun arbeidssituatie. Heeft u geen werk meer of tijdelijk minder inkomsten? Lees hier verder wat u dan kunt doen.

Het Ministerie van Financiën heeft op 17 maart een pakket aan maatregelen bekend gemaakt om banen en inkomens te beschermen. Klik hier voor een overzicht van het noodpakket.


Werknemers in vaste dienst

Voor werknemers in vaste dienst kan de werkgever een werktijdverkorting aanvragen bij het UWV. Het UWV kan dan (een deel van) de salarisbetaling overnemen ter hoogte van de WW die zou gelden.

Voor meer informatie kunt u bellen met uw werkgever of met het UWV via telefoonnummer 088-8989294.

Werknemers met tijdelijk contract

Voor werknemers met een tijdelijk contract geldt hetzelfde.

Werknemers met 0-uren contract

Heeft u een 0-uren contract en geen werk meer? Als u aan de voorwaarden voor een werkloosheidsuitkering (WW) voldoet dan kunt u WW aanvragen. Voor meer informatie kunt u bellen met het UWV, via telefoonnummer 088-8989294.

Voldoet u niet aan de voorwaarden? Mogelijk komt u dan in aanmerking voor een bijstandsuitkering.

Voor meer informatie over de aanvraag van een bijstandsuitkering kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer (0299) 452 452.

Wat als de werkgever weigert uw salaris te betalen?

Dan moet u contact opnemen met het UWV via telefoonnummer 088-8989294. Het UWV zal u verder adviseren wat u kunt doen.


Zelfstandigen, contact via de mail

Bent u zelfstandig ondernemer of ZZP-er? Neemt u dan contact op met het zelfstandigenloket van Halte Werk. Halte Werk merkt dat het op dit moment erg druk is met vragen van ondernemers en aanvragen voor Bbz-uitkeringen.

De beste manier om contact met het Zelfstandigenloket te krijgen is via het invullen van het contactformulier op de website van Halte Werk of via e-mail, zelfstandigenloket@haltewerk.nl. Na het ontvangst van het formulier zal zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u worden opgenomen.

Meer informatie kunt u lezen op de website van Halte Werk: www.haltewerk.nl.