Graffiti of wildplak melden

Meld afbeeldingen, teksten aangebracht in de openbare ruimte of aanplakbiljetten en stickers op niet daarvoor bestemde plaatsen.