Hond aan- of afmelden

Wat u moet weten

De gemeente controleert regelmatig op hondenbezit. Als hieruit blijkt dat u geen aangifte heeft gedaan, kan de gemeente een extra hoge aanslag opleggen. Dit kan ook over voorafgaande belastingjaren.

Verhuist u met de hond uit de gemeente?

Dan krijgt u eveneens ontheffing vanaf de eerste van de maand, volgend op het tijdstip van uitschrijving uit de basisadministratie van Purmerend.

Kosten

€ 78,00 per hond

Bezwaar maken

Bent u van mening dat de aanslag ten onrechte is opgelegd? Dan kunt u tegen de aanslag een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Binnen zes weken na dagtekening van de aanslag stuurt u een brief aan de teammanager Belastingen. Vermeld het aanslagbiljetnummer en op welke gronden u bezwaar maakt.

De gemeente moet de datum van wijziging schriftelijk binnen zes weken ontvangen. Stuur een bewijs mee waaruit blijkt dat u de hond niet meer heeft. Dit kan zijn van de dierenarts, het dierenasiel, het dierencrematorium of van de nieuwe eigenaar.