Hoogbouwvisie

Voorliggende hoogbouwvisie maakt deel uit van de Agenda Purmerend 2040. In deze agenda is een grootstedelijke ambitie voor Purmerend gesteld waarin een substantieel aantal woningen aan de stad wordt toegevoegd. De focus zal de komende jaren vooral liggen op intensiveren in de bestaande stad. Ook het Rijk en de Provincie hebben in hun beleidsnotities aangegeven dat de noodzaak voor intensiveren in de stad urgent is.